Imagine

conversations with the future

I M A G I N E
You can't be what you cant see

Imagine vill stötta nya typer av samtal och samarbetsformer. Vi vill se gränsöverskridande dialoger och bjuda in den komplexitet som kännetecknar vår tid. Vi vill belysa, stötta och koppla samman initiativ och projekt som utforskar och experimenterar med framtidsscenarios. Samhället präglas i hög utsträckning av polarisering, dystopiska framtidsscenarios och separerade silos där människor är indelade i målgrupper. Det gäller både som konsumenter på marknaden och som individer i välfärdsstaten. Vi vill skapa en bättre balans där våra roller som medskapande invånare får en mer framträdande position.

I M A G I N E
We can be whatever we have the courage too see !

Imagine (imgn.se) ger utrymme för idéer, gestaltningar och dialoger kring hur vi tillsammans vill skapa en hållbar framtid. Projektet vill stärka sammanhangen kring de gemensamma frågor och utmaningar som alla vi medborgare delar. Vi ser generationsblandning som en central förutsättning i detta arbete.

Projektet vill stimulera skapandet av framtidsbilder, drömmar och frågeställningar där inte minst unga människor ges utrymme och arenor för att synliggöra sina tankar.

Detta sker nu

Vi för samtal med ett antal aktörer för att få till detta. Start i Stockholms kommuner (Nacka, Värmdö, Järfälla, Botkyrka m.fl) men även akademin; Stockholm Universitet, KTH, Södertörn, Konstfack. Myndigheter, Värna (samordningsförbund Nacka/Värmdö), Länka Consulting, RISE, ett 30-tal NAV-aktörer från olika samhällssektorer, Kulturproducenter, Tech-startups, Bliss Browne - Imagine Chicago, Nora Bateson - International Bateson Institute (IBI).

Vi ser gemensamma processer i Stockholmsregionen men vi vill också starta imagine-processer i enskilda kommuner. Under 2019 ser vi imagine Nacka och imagine Värmdö som naturliga startkommuner.

Okej, håll mig uppdaterad:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.